Scores - Cannon Basketball 2

Rank Username Score
1 Magic 35 610
2 pingouin53 35 525
3 meymoi 34 575
4 Medusa 26 030
5 roro1611 24 605
6 maelgamer12 18 240
7 AngelinaJolie 18 010
8 armaguedon 17 740
9 murdererZ 16 795
10 alex913 14 885
11 Niniss 14 745
12 dededede 13 185
13 lulilou47 10 710
14 alexmisi 9 045
15 onepiece99 9 015
16 Criipta 8 880
17 Cripta 8 880
18 Percyjackson57 8 220
19 Yross 7 990
20 omdede13 5 540